Project omschrijving

Bethanië

Wat

Woonzorgcomplex

Waar

Ede

Opdrachtgever

Stichting Bethanië

Project

Coresta heeft in opdracht van Stichting Bethanië de nieuwbouw van het woon- en zorgcentrum op hun hoofdlocatie in Ede gerealiseerd. De nieuwbouw bestaat uit diverse gebouwen en biedt plaats aan appartementen somatiek, groepswoningen psychogeriatrisch, intramurale zorgwoningen, een hospice, extramurale appartementen, een huisartsenpost en een kinderdagverblijf. Het complex is tevens voorzien van een kapel en een zwembad. De uitdaging bij dit project was om in korte tijd de nieuwbouw gefaseerd te realiseren met minimale overlast voor de zittende bewoners.

Impact

De nieuwbouw stelt Stichting Bethanië in staat om op een toekomstbestendige wijze invulling te geven aan een groeiende behoefte aan passende woonomgevingen voor de ouderen met een zorg- en ondersteuningsvraag uit Ede en omgeving. Samen bouwen we aan de maatschappij van morgen!

TERUG