Project omschrijving

Graafse Waard

Wat

Gebiedsontwikkeling

Waar

Bodegraven

Opdrachtgever

Mozaïek Wonen

Project

Coresta heeft in opdracht van Mozaïek Wonen de revitalisering van de Graafse Waard gerealiseerd. Het betreft het vervangen van 80 verouderde sociale huurwoningen door 166 levensloopbestendige woningen, waarvan 80 sociale huur, 37 vrije sector huur en 49 koopwoningen in diverse prijsklassen. Daarnaast is het openbaar gebied opnieuw ingericht, met veel aandacht voor groen, water en speelvoorzieningen. Wij hebben het project risicodragend aangenomen en uitgevoerd middels design & build waardoor we in staat waren het hoge ambitieniveau binnen budget te realiseren.

Impact

Deze gebiedsontwikkeling stelt Mozaïek Wonen in staat om in Bodengrave invulling te geven aan haar maatschappelijke ambities op het gebied van betaalbaar wonen, duurzaamheid en leefbaarheid. Samen bouwen we aan de maatschappij van morgen!

TERUG