Project omschrijving

Polderburen

Wat

Verpleeghuis

Waar

Almere

Opdrachtgever

Zorggroep Almere

Project

Coresta heeft in opdracht van Zorggroep Almere verpleeghuis Polderburen compleet gerenoveerd. Wij hebben het project risicodragend aangenomen en uitgevoerd middels design & build binnen vooraf samen vastgestelde kwalitatieve en kwantitatieve prestatie-eisen. Polderburen is een specialistisch verpleeghuis waar cliënten wonen die naast hun geestelijke en/of somatische problematiek ook gedrags- en/of stemmingsproblemen hebben. Het bijzondere aan dit project is dat het verpleeghuis werkt met het socio-therapeutische leefmilieuconcept. Daarbij is niet het ziektebeeld bepalend voor de zorg en behandeling die geboden wordt, maar de individuele behoeften en mogelijkheden van cliënten. Dit zie je terug in de gebouwde omgeving.

Impact

Het resultaat is een gemoderniseerd verpleeghuis voor de inwoners van Almere met de meest intensieve zorgvraag, waarbij de woonomgeving zich aanpast aan de behoeften van de bewoner. Dit stelt Zorggroep Almere in staat haar mensgerichte zorg nog beter aan te laten sluiten op de behoeften van de inwoners. Samen bouwen we aan de maatschappij van morgen!

TERUG