Project omschrijving

Davidshof

Wat

Verpleeghuis

Waar

Amersfoort

Opdrachtgever

St. Pieters en Bloklands Gasthuis

Project

Coresta heeft in opdracht van Sint Pieters en Bloklands Gasthuis de grootschalige renovatie van verpleeghuis Davidshof verzorgd. Het bijzondere aan dit project is dat het een rijksmonument is in de binnenstad van Amersfoort. Deels van middeleeuwse oorsprong. Na een twee jaar durende renovatie hebben wij er voor gezorgd dat het historische pand is omgebouwd tot een geheel eigentijds verpleeghuis voor mensen met dementie en voor mensen die vanwege een lichamelijke aandoening langdurige verpleging en verzorging nodig hebben.

Impact

Het resultaat is een historische en vertrouwde plaats voor ouderen uit Amersfoort voor wie zelfstandig thuis wonen niet meer mogelijk is. Door de ver/nieuwbouw is het monumentale pand weer geschikt om ook in de toekomst kwalitatieve verpleeghuiszorg te bieden, aangevuld met zelfstandig verhuurbare zorggeschikte appartementen. Sint Pieters en Bloklands Gasthuis is al ruim 625 jaar cultuurhistorisch verbonden met Amersfoort. En kan dat nu ook nog vele jaren blijven. Samen bouwen we aan de maatschappij van morgen!

TERUG