Fivelingo – Appingendam

Met de ontwerpwerkzaamheden voor de nieuwbouw van Fivelingo is gestart in juli 2004. De oplevering van het nieuwe gebouw heeft plaats gevonden in juli 2006. In het begin van 2007 is het gebouw officieel geopend door Staatssecretaris  Ahmed Aboutaleb. Om dit tempo te kunnen realiseren is door alle betrokkenen een grote inspanningen geleverd en is teamgeest onontbeerlijk.

Fivelingo is in de regio Appingedam een grote werkgever en zorgt voor werk op maat en re-integratie in het reguliere arbeidsproces voor die mensen die dat nodig hebben. Werkvoorzieningsschap Fivelingo is een bedrijf met twee gezichten: aan de ene kant een commercieel ingestelde toeleverancier en dienstverlener en aan de andere kant een sociale organisatie waarin op een prettige wijze zinvolle arbeid wordt verricht. Deze schijnbare tegenstelling is leidraad geweest voor het ontwerp van de nieuwbouw.

Het gebouw is ontworpen als een eenheid waarin geen onderscheid gemaakt wordt tussen de werknemers op kantoor en in de werkplaats. Zodoende is er geen ‘kantoor-met-werkplaats’ model ontstaan maar een interessante compositie van ruimten. De afdelingen komen op de kop bij elkaar en ter plaatse van deze ‘botsing’ vormt zich de hoofdentree waardoor een specifieke en herkenbare voorgevel ontstaat op het bedrijvenpark Fivelpoort. In het logistieke middelpunt ligt het centrale magazijn als hart van de organisatie. De kantoren, gemeenschappelijke ruimten en de diverse afdelingen met wisselende productieprocessen, disciplines en groepsgroottes zijn gelegen rondom dit magazijn. Dit zorgt voor korte transportlijnen en een maximale indelingsvrijheid.

Coresta heeft voor de realisatie van Fivelingo de gehele planontwikkeling voor haar rekening genomen en alle disciplines geleverd die hiervoor nodig zijn. Denk aan:  architectuur, interieurarchitectuur, constructies, installatie advies, bouwkosten & exploitatiekosten deskundigheid, brandtechnische deskundigheid, logistiek advies, geotechnisch advies, milieuonderzoek, terreinarchitectuur, projectmanagement, directievoering en toezicht.

Fivelingo is een gebouw dat tegemoet komt aan de vernieuwingsslag in de SW branche. Het gebouw is in compartimenten ingedeeld zodat afstoting, verhuur, maar ook uitbreiding relatief eenvoudig is te realiseren.