Gemeentehuis – Laarbeek

In maart 2003 werd Coresta betrokken bij de nieuwbouw van het gemeentehuis in Laarbeek. Op dat moment was de ruwbouw reeds gerealiseerd, maar lag de bouw stil.

GOTIK
Directe aanleiding voor het stilleggen van de bouw was een discussie rondom de foutief ontworpen installaties. Daarnaast werd het proces nauwelijks bewaakt op de GOTIK aspecten (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit) waardoor het niet soepel liep. De wensen van de opdrachtgever, het budget, de tijd en de resterende mogelijkheden kwamen daardoor steeds verder uit elkaar te liggen.

De opdracht aan Coresta was het op orde stellen van zaken. De eerste stappen van Coresta waren:

  • Het opzetten van een financiële projectadministratie;
  • Het aanstellen van een installatieadviseur;
  • Het doorvoeren van mogelijke bezuinigingen;
  • Onderhandelen met uitvoerende partijen om de realisatie wederom op te starten.

Na deze eerste stappen is het proces door Coresta bewaakt op bovengenoemde GOTIK aspecten. Uiteindelijk heeft onze inspanning ervoor kunnen zorgen dat de realisatie naar tevredenheid van alle betrokkenen mede door bezuinigingen en btw advies binnen de financiële kaders is gerealiseerd. Het gemeentehuis is april 2004 opgeleverd.