Graafse Waard – Bodegraven

Door Mozaïek Wonen en de gemeente Bodegraven wordt aan de Noordrand van Bodegraven een revitaliseringtraject doorlopen. Het revitaliseringsprogramma omvat het vervangen van ca. 80 verouderde sociale woningen voor 166 nieuwe levensloopbestendige woningen. De omvang van het project omvat de realisatie van:

  • 80 sociale huurwoningen;
  • 37 huurwoningen in de vrije sector;
  • 49 koopwoningen in diverse prijsklassen.

Naast nieuwbouw woningen wordt ook het openbaar gebied opnieuw ingericht. Hierbij is veel aandacht voor groen, water en speelvoorzieningen.

Budget Guarantee
Mozaïek Wonen heeft het project middels een Budget Guarantee overeenkomst geheel uitbesteed aan Coresta. In deze overeenkomst is afgesproken dat Coresta risico’s uit het project van Mozaïek Wonen over neemt. Coresta treedt daarbij niet op de voorgrond, waardoor het project in de markt bekend staat als een project van Mozaïek Wonen en zodoende bijdraagt aan het gewenste imago van onze opdrachtgever.

Het gehele project, omgedoopt tot Graafse Waard, wordt binnen budget gerealiseerd. De voordelen uit de prijsvorming met uitvoerende partijen komen aan de opdrachtgever toe, Coresta participeert in het afzetrisico van de verkoopwoningen en de aan het project gekoppelde ISV subsidie wordt gegarandeerd, terwijl de corporatie volledige invloed houdt op de kwaliteit van het project.

Een overeenkomst gebaseerd op partnership!