Kantoor Bergopwaarts – Deurne

Medio zomer 2007 werd Coresta betrokken bij de eerste plannen voor een nieuw te bouwen kantoor voor woningbouwvereniging Bergopwaarts. Als eerste is er een quick-scan uitgevoerd naar de beoogde locatie voor de nieuwbouw. Nadat er een positief besluit was genomen over de locatie, is er een architectenselectie gehouden, waarna in 2008 begonnen is met het ontwerp van het kantoor.

Uitgangspunten voor de nieuwbouw waren:

  • Centralisatie van de huidige 3 locaties van de organisatie in Helmond en Deurne, om de onderlinge samenwerking en saamhorigheid te vergroten;
  • Gebouw met hoge ambities op gebied van duurzaamheid en energiegebruik (streven EPC = 0);
  • Uitstraling van het gebouw: open, uitnodigend, laagdrempelig, toegankelijk voor klanten, transparant, fris, innovatief, veiligheid, markant.

Coresta heeft in het hele proces van ontwerp en uitvoering het project begeleid, van ontwerpteam, bouwteam tot oplevering en nazorg. Dit heeft uiteindelijk tot resultaat gehad dat de medewerkers van Bergopwaarts een nieuw thuis hebben gekregen in Deurne.