Kindcentrum De Beekgraaf – Nistelrode

Het betreft nieuwbouw van een kindcentrum te Nistelrode met een vloeroppervlak van ca. 2.000 m2. Het nieuwe gebouw biedt naast de basisschool De Beekgraaf ook onderdak aan kinderdagverblijf De Benjamin en peuterspeelzaal ’t Hummeltje.

Coresta is bij het project betrokken vanaf het opstellen van een ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen tot en met de realisatie en nazorg . Het nieuwe kindcentrum geeft ‘ruimte’ aan het beoogde onderwijskundig brede schoolconcept en de daaruit voortvloeiende samenwerking met de ketenpartners: Novum, De Beekgraaf, Gemeente Bernheze, De Benjamin en Piccino.

De nieuwbouw is gerealiseerd op de bestaande locatie van De Beekgraaf. Dit betekende dat in de planning rekening moest worden gehouden dat de school veilig en prettig kon blijven draaien tijdens de sloop. Om die reden is de sloop gefaseerd uitgevoerd tijdens schoolvakanties, waarbij middels tijdelijke huisvesting voor een aantal lokalen de benodigde capaciteit is gewaarborgd.

Het gebouw is een combinatie van traditionele- en systeembouw. Het voordeel hiervan is dat de afbouw volgens planning is verlopen, ondanks dat de traditionele onderdelen (zoals metselwerk) door de aanhoudende winter achterliepen op planning. Na een bouwperiode van slechts 24 weken is Kindcentrum De Beekgraaf opgeleverd. De gehele bouwperiode heeft zich, op de laatste 2 weken na, onder winterse omstandigheden afgespeeld. Zo was bijvoorbeeld de metselaar gelijk gereed met de stoffeerder. De school is door de aannemer turn-key opgeleverd.

Kenmerkend voor het project is dat binnen het projectbudget een bijzondere groeninrichting gerealiseerd welke naast de esthetische kwaliteit ook functionele kwaliteit toevoegt aan de buitenruimte. Hierbij is als visie gehanteerd dat de buitenruimte bijdraagt aan het welbevinden van de leerlingen en medewerkers van de school en daarmee een bijdrage levert aan o.a. het verbeteren van leerprestaties en het reduceren van ziekteverzuim.