MFA Engelerhart – Engelen

Op sportpark De Vutter in Engelen hebben wij een Sport- en Jeugdcluster gerealiseerd. Dit cluster omvat als gebouwde voorziening een basisschool van negen groepen, kinderdagopvang, twee buitenschoolse opvangaanbieders, een jongerenvoorziening, een kleed- en wasaccommodatie en een voetbalclubhuis. Bij dit project  zijn 7 verschillende organisaties direct betrokken. Het bijzondere aan deze accommodatie is dat het wordt gerealiseerd middels systeembouw.

Bij de gekozen samenwerkingsvorm met gemeente ‘s-Hertogenbosch wordt het plan – ontwerp en de bouwvoorbereidingsstukken – door Coresta ontwikkeld en geleverd. Bovendien berusten de coördinatie van alle betrokken partijen en de beheersing van het proces tijdens de realisatie bij Coresta. Gemeente heeft daardoor slechts te maken met één contractpartner.

Deze samenwerkingsvorm betreft de geïntegreerde werkzaamheden van de vakgebiedenprojectmanagement, architectuur, constructies, technische installaties en beheer en exploitatie. Daarnaast omvat deze samenwerkingsvorm alle overige adviezen zoals bouwfysica, EPN-berekeningen, T.O.-berekeningen en grond- en milieuonderzoek.

Bovengenoemde disciplines werden betrokken bij het bouwproces teneinde op tijd, binnen budget en conform de beoogde kwaliteit de toekomstige nieuwbouw te realiseren.